آخرین اخبار : 

اخبار ساختمان همایون

گزارش سه ماهانه اخبار ساختمان همایون

اخبارسه ماه تیر و مرداد و شهریور و مهر ساختمان همایون -مراجعه مدیرعامل به شرکت آب و فاضلاب جهت کسب اطلاعات و اخذ مدارک  -تصمیم هیئت مدیره در خصوص حل

آغازنقاشی و رنگ آمیزی مشاعات ساختمان همایون و بیمه کامل ساختمان

(قرارداد پیمانکاری مورخ۱۳)-۳-۹۶ کلیک نمایید pdfپیرومصوبات هیئت مدیره ساختمان همایون و اولویت در اقدامات . جهت نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان مناقصه بین پیشنهاد دهندگان در تاریخ ۱۳-۳-۹۶برگزارشدو تعداد پنج

گزارش آذرماه سال ۹۵ مدیرعامل از اقدامات و هزینه های صورت گرفته در مجتمع

جلسه غیر رسمی هیئت مدیره مجتمع اداری مسکونی ساختمان همایون در روز سه شنبه سی ام آذرماه با حضور بازرسین آقایان بهنام و خسروی پور و جناب آقای فرازمند مدیر

‘گزارش ششمین جلسه هیئت مدیره ساختمان همایون

ششمین جلسه هیئت مدیره ساختمان همایون راس زمان و ساعت مقرر برگزار شد .این جلسه با حضور مدیران آقای رضایی وفرازمند ومیلانی و غفوری برگزار شد. پس از اعلان رسمیت

گزارش چهارمین و پنجمین جلسه هیئت مدیره و اقدامات اجرایی صورت گرفته و در حال انجام

جلسات چهارمین و پنجمین هیئت مدیره مجتمع همایون با حضور اکثریت مدیران آقایان رضایی و غفوری و فرازمند در راس زمان مقرر تشکیل گردید .پنجمین جلسه که در مورخه سه

مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۱-۳-۹۵ساعت ۱۶

عطف به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره مجتمع همایون به خواسته افزایش مبلغ شارژ از خردادماه سال ۹۵پس از برسی پیشنهاد و استدلالات خواهان

جهت پرداخت شارژ دی ماه مراجعه فرمایید

    با سلام با توجه به پایان آذرماه ۹۵ و اعلان مبلغ شارژ مصوب مجمع عمومی به اطلاع همسایگان محترم می رساند لطفا جهت پرداخت به محل اخذ شارژ با دستگاه

سومین جلسه هیئت مدیره همایون در سال 95

سومین جلسه هیات مدیره محترم مجتمع اداری و مسکونی همایون در سال 95 سه شنبه 4-3-95راس ساعت 16 در واحد 23 با حضور مدیران آقایان رضایی-غفوری-میلانی-فرازمند و ولدخانی و بازرس

تچدید جلسه مجمع عمومی ساختمان همایون برای 11-3-95 ساعت 16 در واحد23

احتراما نظر به اینکه جلسه 26-2-95 مجمع عمومی به حد نصاب قانونی نرسید به حکم تبصره ماده 8 آ-ق-ت-آ-جلسه برای 11-3-95 ساعت 16 در واحد 23 با دستور جلسه قبلی

گزارش تصویری خبری از جلسه مجمع عمومی ۲۶-۲-۹۵مجتمع همایون وتاریخ جلسه بعد11-3-95ساعت16

          عطف به اطلاعیه تشکیل مجمع عمومی ساختمان همایون از دو هفته قبل برای مورخه ۲۶-۲-۹۵ساعت۱۶که با نشر آگهی در تابلو اعلانات مجتمع و محلهای  دیگر