دانستنیهای سرقفلی چیست؟ :

0 62 min 6 سال

موضوع مقاله : دانستنیهای سرقفلی چیست؟ : شرح : ۱-سرقفلی چسیت؟ امروزه سرقفلی در میان بازاریان وکسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات و قوانین و شراط خاص خود را دارند . نوع اول- سرقفلی که […]

اخبار