آخرین اخبار : 

گزارش تصویری خبری از جلسه مجمع عمومی ۲۶-۲-۹۵مجتمع همایون وتاریخ جلسه بعد11-3-95ساعت16

 

7799999071

 

 

 

 

عطف به اطلاعیه تشکیل مجمع عمومی ساختمان همایون از دو هفته قبل برای مورخه ۲۶-۲-۹۵ساعت۱۶که با نشر آگهی در تابلو اعلانات مجتمع و محلهای  دیگر و انتشار اطلاعیه با دستور جلسه از طریق سه نوبت پیامک در زمان های مختلف و همچنین انتشار اطلاعیه درسایت وکالت ایران بخش اخبار ساختمان همایون جلسه با حضور گروهی از مالکین محترم و نمایندگان گروهی دیگر از مالکین راس ساعت مقرر در واحد23 مجتمع برگزار گردید.در ابتدای جلسه حضار محترم به بحث و برسی و راهکار برای مشکلات مجتمع پرداختند و پیشنهادات موثر و مستدلی ارائه گردید .سپس دستور جلسه قرائت و بیان شد .خسروی پور به تشریح دستور جلسه و ضرورت موضوع و رای گیری پرداخت مطابق اظهارات نامبرده با ارائه اسناد و قبوض کنتورهای سه گانه گاز و کنتور آب و برق و هزینه های پرسنل خدماتی و هزینه های سرویس ماهانه آسانسور شوفاژخانه و سیم کشی های داخلی ساختمان و هزینه های مصرفی و تاسیسات ساختمان و اخذ میانگین هزینه ها و در آمد عملی حاصل از شارژ ماهانه بیش از 5000000ریال کسری بودجه وجود دارد این در حالی است که مطابق اساسنامه مجتمع و به تاسی از قانون تملک آپارتمان هادرآمد حاصل از شارژ ماهانه نه تنها نباید کاستی داشته باشد بلکه حد اقل20درصد در هر ماه می بایست از مجموع شارژ به عنوان ذخیره قانونی صندوق نگهداری شود .که با این اوصاف در آمد حاصل از شارژمجتمع با کمبود جدی روبروست و میزان کسری صندوق از محل ذخائر دیگر باقیمانده از پرداختی بابت هزینه های غیر مترقبه جبران شده است بدیهی است با برداشت مکرر از این محل جمع شارژ دریافتی کفاف هزینه های ثابت ماهیانه را نمی دهد و ساختمان با خطرات بزرگی روبروست .آقایان غفوری .فرازمند ولدخانی .صادقی پور .سلیمی .متبحری و نمایندگان مالکین غائب به بحث و تبادل نظر پرداختند .و میزان متراژ کل واحدها را محاسبه نمودند و با توجه به میزان کسری ماهانه صندوق و توجها به حکم قانون و اساسنامه در خصوص وجود اجباری ذخیره قانونی صندوق برای حوادث غیرمترقبه و هزینه های فورس و با محاسبه میزان دریافتی از هر واحد در نهایت این نتیجه بدست آمد .میزان دریافتی بابت هر متر که در حال حاضر 12000ریال می باشد با در نظر گرفتن تمام جوانب باید به متری 17000ریال افزایش یابد تا کاهش صندوق جبران و نظر قانون و اساسنامه تامین شود و از ورشکستگی صندوق و ضرر و زیان به مالکین ممانعت به عمل آید.شایان ذکر است که این نتیجه گیری پس از شور و بحث از ساعت 16 تا ساعت 30-18و محاسبات و برسی میزان اسناد قبوض هزینه حاصل شد .و حضار عزیز در یک همفکری و حضور فعالانه و با واقع بینی به این نتیجه رسیدند که این شیوه همدلی و مشورت و تصمیم جمعی امری مبارک و نیکو در مجتمع است که همگان به یک نتیجه واحد رسیدند .در واقع از خرداد ماه پس از قطعیت اجلاس هر واحد به ازای هر متر 12000ریال 17000ریال پرداخت می نمایدکه مبلغ اضافی 5000ریال به ازای هر متر می باشد .پس از شمارش حضار و برگ نمایندگان ناظرین تعداد حاضرین را 16 نفر اعلام که صورت جلسه گردید و با توجه به اینکه جلسه اول به حد نصاب نرسید زیرا برای این حد بایستی 20 نفر شرکت مینمودند که به دلیل اینکه 4نفر کمتر از حد قانونی بود ((جلسه تجدید و به 15 روز بعد یعنی 11-3-95 ساعت 16 در واحد 23 موکول شد)) .در جلسه دوم وفق اساسنامه با هر تعداد شرکت کننده رای گیری به عمل می آید و اجرایی میشود.ضمنا عکس فوق گروهی از مالکین مجتمع را نشان می دهد و برخی از آنان در جلسه حاضر نبودند

.گالری عکس2016-06-16_09-25-502016-06-16d_09-05-562016-06-16_09-21-492016-06-16_00-34-522016-06-16_09-00-14

 

 

 

 

 

 

 

2016-061708-49-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید