آخرین اخبار : 

سومین جلسه هیئت مدیره همایون در سال 95

سومین جلسه
هیات مدیره محترم مجتمع اداری و مسکونی همایون در سال 95 سه شنبه 4-3-95راس ساعت 16 در واحد 23 با حضور مدیران آقایان رضایی-غفوری-میلانی-فرازمند و ولدخانی و بازرس آقای خسروی پور برگزار گردید .

در این جلسه ضمن تسلیت رحلت ناگهانی مدیرعامل مجتمع آقای وفایی برای شادی روح آن مرحوم فاتحه قرائت شد . سپس مدیران در مذاکرات و برسی ها با اکثریت مطلق مراتب ذیل را تصویب نمودند.

1-با توجه به فوت مدیرعامل مطابق اساسنامه تا زمان تعیین جانشین تمام مدیران با حفظ سمت مدیر عامل نیز تلقی میشوند .علی ایحال جهت تمرکز بر کار با موافقت جناب آقای فرازمند ایشان از سوی هیئت مدیره  با حفظ سمت عضو هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل موقت مجتمع منصوب گردیدند .

2-تمام اعضای هیئت مدیره با برسی و دقت میزان پیشنهادی برای افزایش شارژ بر اساس متراژ را بسیار متناسب و معقول اعلام نمودند و رای گیری در روز 11-3-95 را بر همین ماخذ مورد تاکید قرار دادند .

3-جهت صرفه جویی در هزینه و بالا رفتن کیفیت قرار شد قسمت هایی از سقف پارکینگ که کنده شده از طریق روکش های زیبا و متعارف باز سازی شود

4-مبلغ حدود سه میلیون ریال بودجه برای گل آرایی و آبادی باغچه حیاط و خرید روشویی در حیاط برای جلوگیری از ورود مواد شوینده به باغچه اختصاص داده شد

5-با کارشناس رسمی دادگستری جهت ارائه بهترین طرح کمک به فشار آب مجتمع برای هفته آینده قرار نهاده شد و دستمزد متعارف وی از صندوق پرداخت شود

6-در خصوص پارک اتومبیل نا آشنا در پارکینگ مدیر عامل موقت و بازرسین برسی و وفق مقررات رفتار نمایند

در ساعت 30-18دقیقه مدیران صورت مجلس را امضا و جلسه را ترک نمودند

دیدگاهتان را بنویسید