همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

0 30 min 5 سال

دوشنبه – ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ همه چیز درباره جرم خیانت در امانت نویسنده : به نقل از ایسنا در مقابل صفت خوب امانتداری، صفت زشت خیانت در امانت نیز از قدیم در کلیه جوامع بشری وجود داشته است. اما با توجه صیغه مذهبی بودن و […]

مقالات